Friday, March 27, 2009

matahariku

Wahai matahari…
Kau sinari lah kami…
Kau pancarkanlah cahayamu…
Kau sinarilah hari ksygnku dgn cahayamu…
Supaya kesygnku bersmngat…

Wahai matahari…
Kau bersinarlah setiap hari…
Kau muncullah setiap pagi…
Kau berikanlah keceriaan kpd kesygnku…
Supaya ksygnku bahgia…

Wahai matahari…
Kaulah harapanku…
Kaulah impianku…
Kaulah penyuluhku…
Kaulah pmbntuku…
Supaya aku dpt mggmbirakan ksygnku…



<<>>

No comments:

Post a Comment